CHIRON

PRAWA PACJENTAPRAWA PACJENTA
(Wyciąg z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30.08.1991 – Dz. Ust. Nr.91 poz.408 z dnia 14.10.1991)

Art. 19.1. Pacjent ma prawo do :
1. świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń, dostępu do takich świadczeń.
2. informacji o swoim stanie zdrowia,
3. wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy po uzyskaniu odpowiednich informacji
4. intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych
5. umierania w spokoju i godności

Ponadto w zakładach opieki zdrowotnej przeznaczonych dla osób wymagających pobytu całodobowego pacjent ma prawo również do:

6. dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną wskazaną przez siebie
7. kontaktu telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz
8. opieki duszpasterskiej

(Koszty realizacji uprawnień wymienionych w punktach 6 i 7 nie mogą obciążać zakładu opieki zdrowotnej.)

Art. 19 a.
W razie zawinionego naruszenia praw pacjenta, o których mowa w art. 19.1 sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na mocy artykułu 448 Kodeksu Cywilnego

chiron nzoz

Chiron – najmądrzejszy i najbardziej cywilizowany z centaurów. Słynny z biegłości w sztuce lekarskiej i ogromnej wiedzy. Był nauczycielem i wychowawcą wielu greckich herosów, m.in.: Asklepiosa, Jazona, Heraklesa, Achillesa, Eneasza.

Polecane

Copyright by CHIRON 2021 biopsja fuzyjna prostaty cystoskopia RIRS

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy że w dniu 18.08.2022 rejestracja nieczynna. Przepraszamy